3. JŪNIJĀ – PAR 3. SARAKSTU!

 


MĀRIS INDULIS
GRAUDIŅŠ
(Majori)

[info]
ANDA
VĪTOLA
(Bulduri)

[info]
IEVA
LAZDA
(Ķemeri)

[info]
DACE
ZĀLĪTE
(Melluži)

[info]
PĀVELS
KOROĻS
(Majori)

[info]
JĀNIS
VEKMANS
(Sloka)

[info]
JAUSMA
ROZENŠTEINE
(Dubulti)

[info]
EDGARS
STALTMANIS
(Ķemeri)

[info]

PROGRESĪVO programma Jūrmalai

 1. PILSĒTAS PĀRVALDE
  Panāksim modernu pārvaldi un izskaudīsim korupciju
 • Ar neatkarīgu auditu mēs detalizēti izvērtēsim servisu būvvaldē un veiksim uzlabojumus, tostarp, vienkāršojot un padarot skaidrākas prasības nepieciešamajiem dokumentiem, ierobežojumiem, iesniegumu izskatīšanas kārtību.
 • Amatpersonai, pret kuru ir uzsākta izmeklēšana par koruptīviem darījumiem vai smagiem noziegumiem, ir jānoliek pilnvaras uz izmeklēšanas laiku, kas tiek atjaunotas, ja aizdomas tiek atspēkotas.
 • Atjaunojam iedzīvotāju konsultatīvās padomes darbību, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzību uzklausīšanu.
 • Vienkāršojam projektu pieteikšanu iedzīvotāju ideju realizēšanai, un pašvaldības ierēdņu palīdzību dokumentu sakārtošanā.
 • Visu iepirkumu konkursu materiālu, ieskaitot finanšu, tehniskos dokumentu un līgumu, publiskošana internetā vismaz 20 dienas pirms konkursa iesnieguma datuma, kā arī piecus gadus pēc tam. Iepirkumu konkursu sēdes atvērtas ar novērotāja tiesībām konsultatīvo padomju pārstāvjiem un citiem interesentiem.
 • NVO un konsultatīvo padomju pārstāvju obligāta pieaicināšana pie iepirkumu konkursu virs €50 000 sagatavošanas un atvēršanas un pie izvērtēšanas sēdēm kā novērotājus ar tiesībām uzdot jautājumus. Iepirkumu konkursi tiek izziņoti jau sagatavošanas posmā.
 • Uzlabosim dokumentu apriti domē un pašvaldības iestādēs, nodrošinot dokumentu aprites izsekojamību internetā un dokumentu izskatīšanu 10 darba dienu laikā.
 • Panāksim pašvaldības darbinieku atlasi pēc pieredzes un profesionalitātes principiem, nodrošinot pilnībā atklātu un internetā redzamu atlases procesu, lai izbeigtu neprofesionālu cilvēku iecelšanu amatos pēc pazīšanās principa.
 1. PILSĒTAS ATTĪSTĪBA, VIDE UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
  Strādāsim iedzīvotājiem, saudzējot un rūpējoties par pilsētas dabas bagātībām
 • Radīsim apstākļus katra mikrorajona attīstībai un labiekārtošanai, ņemot vērā tā vajadzības.
 • Progresīva komunālo maksājumu sloga atvieglošana jūrmalniekiem, izstrādājot Jūrmalas iedzīvotājiem izdevīgus nosacījumus, it īpaši ģimenēm ar bērniem un citām sociāli jūtīgām grupām.
 • Pilsētas siltumapgādes sistēmas uzlabošana, atbalsts energoefektivitātes pasākumiem, īpaši sociāli jūtīgām grupām un ģimenēm ar bērniem, veicināt atjaunajamo, videi draudzīgus resursus, nesadārdzinot izmaksas iedzīvotājiem.
 • Veidot pilsētas līdzfinansējumu daudzstāvu namu siltināšanai, izsolot attīstības tiesības jumta stāvu “penthouse” stila dzīvokļiem (Lietuvas Nidas piemērs).
 • Ieviesīsim Ieviesīsim progresīvo nodokli īpašumiem, piemērojot 90% atlaidi īpašumiem, kuru kadastrālā vērtība nepārsniedz 0,5 milj. eiro, kuru īpašniekiem tā ir dzīvesvieta un kas Jūrmalā deklarējušies vismaz 10 gadus. Papildus nodokļu atlaides ģimenēm ar bērniem, sociāli maznodrošinātajiem.
 • Neizmantotajiem nekustamajiem īpašumiem jāpiemēro likumā maksimāli atļautā NĪN likme.
 • Ūdensvada un kanalizācijas ievilkšana 25% jūrmalnieku, kuriem šīs ērtības vēl nav.
 • Saglabāsim kāpas un dabas zonas pilsētniekiem un kūrorta visiem, nepieļaujot to apbūvi. Prioritāte uzņēmējdarbības atbalstam tieši degradētajās un tukšajās teritorijās, kas nav iezīmētas kā dabas pamatne. Degradēto teritoriju iznomāšana par simbolisku samaksu, ja uzņēmējs veic šo teritoriju sakārtošanu.
 • Pilsētas atkritumu saimniecības sakārtošana iedzīvotāju un vides labā, veicināsim atkritumu šķirošanu, paplašinot un uzturot tīrākas šķirošanas vietas, un piedāvāsim iedzīvotājiem bīstamo atkritumu nodošanu.
 • Uzsāksim visas Jūrmalas meliorācijas sistēmas inventarizāciju un atjaunošanu, novēršot applūšanu, (Pumpuros, Mellužos, Asaros, Vaivaros un upei pieguļošajās teritorijās).
 • Sakopsim Lielupes palieņu pļavas un novērsīsim krasta eroziju, izmantojot dabiskas un videi saudzīgas metodes, ieskaitot pilsētas ganāmpulku sadarbībā ar LLU.
 1. TRANSPORTS
  Gudrāk brauksim, tālāk tiksim!
 • Sabiedriskā transporta un velotransporta sistēmas sakārtošana, īpaši skolēnu vajadzībām. Skolēnu nodrošināšana ar sabiedrisko transportu, kur tas nav pieejams.
 • Panāksim, ka pilsētas vajadzībām iepērk elektro un citus mazāk piesārņojošus transportlīdzekļus, elektrouzlādes staciju izveidi.
 • Gājēju un velo celiņa izveide blakus vilciena tiltam un gar Lielupi.
 • Reversās satiksmes ieviešana uz Lielupes tilta vasaras rītos / vakaros.
 • Upes transporta attīstīšana; tā izmantošana pilsētas sabiedriskajā transportā.
 • Autoceļu sakārtošana, t.sk dzīvokļu māju pagalmos. Publicēsim grafiku, kādā tempā tiek savestas kārtībā un uzturētas pilsētas ielas un ceļi, daudzīvokļu māju pagalmi. Vēl nekad nenoasfaltētās ielas beidzot ieraudzīs asfalta segumu tuvākajos 3 – 5 gados! 
 1. TŪRISMS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA
  Investēsim, lai nopelnītu!
 • Sadarbosimies ar Jūrmalas biznesa inkubatoru, īpaši attīstot zaļo un sociālo uzņēmējdarbību.
 • Veicināsim liela apjoma starptautiska konferenču centra izbūvi.
 • Piedāvāsim valdībai kādas ministriju vai tās daļu pārcelt uz Jūrmalu, piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Tūrisma nodaļu.
 • Veicināsim medicīnas tūrismu, palielinot starptautisko mārketingu.
 • Atbalstīsim iedzīvotājus mājokļu izīrēšanā tūristiem, tostarp, ieviešot attiecīgu sadaļu pašvaldības interneta portālā.
 • Atbalstīsim izglītības iestāžu telpu nomu vasaras sezonā, piemēram, bērnu vasaras nometnēm.
 • Radīsim īpaši labvēlīgu vidi mājražošanai, maziem ģimenes uzņēmumiem.
 • Piesaistīsim mazos un vidējos uzņēmējus. Izveidosim vienas pieturas aģentūru – gan tiem, kas jau ir uzņēmēji, gan tiem, kas to plāno uzsākt.
 • Piedāvāsim atvērto biroju kā iespēja, pieejams internets ikvienam apkalpošanas punktos, var būt apvienots ar bibliotēku vai elektroauto uzlādes staciju.
 • Palīdzēsim dažādot tūrisma piedāvājumu “nesezonā” (piemēram, distanču slēpošanas trase, filmu festivāls utt.).
 • Āra bērnudārzu un bērnu āra pieskatīšanas infrastruktūras izveide, atbalstot mācību iestāžu iniciatīvas.
 • Meklēsim veidu, kā efektīvi atbrīvoties no jūras zālēm pludmalē.
 • Padarīsim skaidru un saprotamu sistēmu pludmales izmantošanai, samazinot nomas maksu.
 • Piedāvāsim infrastruktūru katrai no pludmales zonām – vingrošanas rīkus, volejbola tīklus, āra trenažierus, mierīgai atpūtai nepieciešamo, tualetes, atkritumu urnas un ērtus solus. Attīstīsim Mellužus kā ģimenēm draudzīgu pludmali. Izveidosim suņu pastaigas pludmali, saskaņojot ar iedzīvotājiem.
 1. KULTŪRA, IZGLĪTĪBA, SPORTS.
  Iedvesmosim jūrmalniekus un viesus sportam, kultūrai un izglītībai!
 • Stiprināsim izglītības piedāvājumu Jūrmalā, lai konkurētu ar citām pilsētām, motivējot pedagogus un atbalstot mācību iestāžu iniciatīvas.
 • Nodrošināsim bērniem bezmaksas ēdināšanu mācību iestādēs, uzlabojot tās kvalitāti.
 • Nodrošināsim Mūzikas un Mākslas skolas labāku pieejamību Kauguru un Ķemeru sākumskolēniem un pirmsskolai.
 • Atbalstīsim vides mākslas izstādes, brīvdabas kino (estrādēs u.c. vietās).
 • Piedāvāsim jaunatnei vasarā bezmaksas mākslas, sporta, literāros pulciņus ar pedagogu un speciālistu piesaisti. Piemēram, pludmales volejbola apmācības Kauguros, Slokā, Vaivaros, Mellužos, Valteros, Dubultos, Majoros, Bulduros.
 • Atbalstīsim uzņēmējus, kas piedāvās darba iespējas pusaudžiem, tai skaitā palīgsaimniecībās un siltumnīcās.
 • Veicināsim skolēnu uzņēmējdarbību.
 • Veloceliņu izveidošana/atjaunošana, sporta laukumi pilsētā (un ne tikai Dubulti-Dzintari rajonā), sporta infrastruktūra pie jūras (novērojums – mums kā pludmales volejbola lielvalstij ievērojami trūkst stabu un tīklu pludmalē).
 • Estrāde Ķemeros.
 • Atpūtas, izklaides un ēdināšanas baržas Lielupē.
 • Upes zonējums, veikparks u.c.;
 • Daudzstāvu māju pagalmos sporta infrastruktūra;
 • Paplašināsim iespējas visai sabiedrībai izmantot skolu sporta laukumus un zāles ar brīvu pieejamību (ne tikai sporta klubiem).
 • Piedāvāsim latviešu valodas nodarbības, tai skaitā pirmsskolniekiem, kuri plāno vai jau apmeklē latviešu skolas un bērnudārzus.
 1. SOCIĀLĀ POLITIKA
  Rūpēsimies par līdzcilvēkiem!
 • Atbalstīsim sociālo uzņēmējdarbību, sadarbojoties ar Jūrmalas biznesa inkubatoru, veidojot piemērotu infastruktūru un konsultējot jaunos uzņēmējus.
 • Ieviesīsim atbalstus uzņēmējiem, kas pieņem jauniešus (16-25) vasaras darbos (ienākuma nodokļa iemaksa Jūrmalas kontā atsvērs izdevumus).
 • Atbalstīsim un veicināsim mazos ielu svētkus un citas iniciatīvas kaimiņu savstarpējai iepazīšanai un sadarbībai. Veidojam neformālus atbalsta tīklus.
 • Mazināsim komunālo maksājumu slogu, it īpaši ģimenēm ar bērniem un citām sociāli jūtīgām grupām.
 • Turpināsim veselības atbalstu veciem ļaudīm un īpašām sociālām grupām, diabētiķiem u.c.
 • Radīsim un apmaksāsim sociālos pakalpojumus senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, radot darba vietas vietējiem iedzīvotājiem.
 • Ar vienas pieturas aģentūru veicināsim bezdarbnieku labāku iesaisti darba tirgū.
 • Veidosim iekļaujošu sabiedrību, palīdzot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un mazākumtautībām.
 • Lai veicinātu lojālu, iesaistītu sabiedrību, no 2022. gada piešķirt pašvaldību vēlēšanu tiesības visiem nepilsoņiem, kuri dzīvojuši Jūrmalā vismaz piecus gadus.