Nepietiekama politisko partiju līdzfinansēšana no valsts puses jau sen ir lielākais korupcijas perēklis. Mēs tikai iegūsim, ja apņemsimies kopīgi ieguldīt līdzekļus Latvijas partiju neatkarībā no lielajiem sponsoriem. Uz to...