Arī politiskās aktivitātes un sabiedriskā līdzdalība man nav sveši jēdzieni, esmu bijis Latvijas Republikas 5. Saeimas deputāts (no 1993. gada 6. jūlija līdz 1995. gada 6. novembrim), vēlāk 8 gadus vadījis Eiropas Parlamenta informācijas biroju Latvijā.

Kopš 2016. gada darbojos biedrībā “Progresīvie”; minētā gada beigās aicināju dibināt partiju ar tādu pašu nosaukumu, lai organizācija varētu piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Dibināšanas kongresā kļuvu par partijas “PROGRESĪVIE” pirmo priekšsēdētāju. ES UZSKATU:

  • Latvijai ir jābūt tādai valstij un ar tādu sabiedrību, kuru raksturo taisnīgums, uzskatu brīvība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte;
  • Latvijas ekonomikai jābalstās uz zaļu tautsaimniecību; visos politiskos, ekonomiskos un sociālos lēmumos jāņem vērā arī to ietekme uz vidi;
  • mums nepieciešama sociāli atbildīga politika, visu sabiedrības locekļu lojāla attieksme pret Latvijas valstiskumu, pilsoņu līdzdalība un līdzatbildība par valstī notiekošo;
  • jāievieš progresīvā nodokļu un nodevu sistēma, nodokļu slogs no darbaspēka pārceļot uz patēriņu un tādējādi veicinot ražošanas attīstību;
  • izglītībai jābūt prioritārai valsts nozarei, kam jāatspoguļojas valsts budžetā;
  • Latvijai jārīkojas atbilstoši saviem pienākumiem un tiesībām ES un NATO, lai stiprinātu šīs organizācijas un realizētu kopējās – Eiropas un nacionālās – Latvijas intereses.

Pilns biedrības principu kopums lasāms http://www.progresivie.lv/principi/