Fotogrāfiju autors Māris Justs; interviju vadīja Anna Rancāne
skat. http://marisgraudins.lv/bralu-milestiba