Nepietiekama politisko partiju līdzfinansēšana no valsts puses jau sen ir lielākais korupcijas perēklis. Mēs tikai iegūsim, ja apņemsimies kopīgi ieguldīt līdzekļus Latvijas partiju neatkarībā no lielajiem sponsoriem. Uz to norādīju vēl 2003. gadā – un pat agrāk. Vēl šodien mums jāpilnviedo šis atbalsts visas sabiedrības interesēs.

Partiju publiskā finansējuma nepieciešamība (M.Graudiņš, laikraksts “Diena”, 5.11.2003) – PDF