Tas ir pārsteidzoši, ka kopš mūsu Neatkarības atgūšanas pagājis vairāk nekā ceturksnis gadsimta, valstī darbojušies un arvien darbojas neskaitāmi desmiti politisko partiju, bet līdz pat šim brīdim tikai labi ja dažas no tām piedāvājušas vēlētājam skaidru izvēli, balstoties uz vērtībām, nevis īslaicīgām problēmām vai atklāti materiālām interesēm.

Tāpēc man ļoti tuvi ir PROGRESĪVIE, kas jau dibinoties pirmajā vietā izsludināja vērtību kopumu, kuram pakārtots viss, ko dara partija. Vērtībās balstīti partijas mērķi, vērtībās balstīta to sasniegšanas metožu izvēle gan šodien, gan tuvā un tālā nākotnē.

Pēc viedokļiem šobrīd sabiedrībā var just, ka šāds darba princips daudziem šķiet neierasts, taču PROGRESĪVIE ir gatavi lauzt apburto loku Latvijas politikā un pierādīt, ka tieši tam ir īsta ilgtspēja un ilgtermiņā ieguvēja būs visa valsts.